666 the666 project666 the 666 project 666

     
 
 
 
 
 

 

 Don’t make any mistake regarding The 666!
The 666 have come to win!


The NEWS that CNN, BBC, Al Jazeera or the international press,
THEY DARE NOT TELL THE WORLD for its great historical consequences!

BREAKING NEWS! - BREAKING NEWS! -

Olof Palme själ accepterar inte valet av kamrat Stefan Löfven som ordförande och ledare för Svenska socialdemokratiska partiet och förutspår dess oundvikliga misslyckande och att det kommer också att behöva tas bort och ersatts av 666.

Olof Palme
-Från den store mystikern altare 666 -

Andra Tal mystiska av själen av Olof Palme
Till det svenska folket och svenska socialdemokratiska partiet.

Fredagen den 27 januari, 2012.
Stockholm, Sverige.

Till:
Socialdemokraterna i Sverige.
Stockholm, Sverige.

Änme: Olof Palme själ accepterar inte valet av kamrat Stefan Löfven som ordförande och ledare för Svenska socialdemokratiska partiet och förutspår dess oundvikliga misslyckande och att det kommer också att behöva tas bort och ersatts av 666.

Kära kamrater
Svenska Socialdemokraterna:

Kära kamrater av adressen ("Partietstyrelsen")
och verkställande ("Verkställande utskkottet"-VU)
Svenska Socialdemokraterna:

Kära kamrat generalsekreterare, Carin Jämtin
Socialdemokraterna i Sverige

Kamrater alla:

"Via Express" och "med fingret" val och nominering som gjorts av "Verkställandet utsköttet" och "Partistyrelsen" i vår Svenska socialdemokratiska partiet till en person med så välkända begränsat personlighet som Stefan Löfven till ny ordförande och ledare för vårt socialdemokratiska parti i Sverige:

Är det bästa beviset på att våra Partistyrelsen och VU en föredrar att hjälpa till att förstöra vårt parti, snarare än att förlora ledarskap och politisk kontroll av det.

Detta är en oacceptabel och allvarligt politiskt misstag som kostar vårt parti den oundvikliga valnederlag i svenska riksdagsval 2014.

Detta är sant eftersom inkonsekvent och oacceptabelt politiska Nomenkatur "namnge" Elit politik som tyvärr nu har kontroll över våra svenska socialdemokratiska partiet, med sina oförbätterliga och upprepade misslyckanden att göra det omöjligt att stanna kvar i den politiska ledningen för vårt parti och även behålla kontroll över det, oavsett allt detta kostar omöjligheten av några politiska seger för vårt parti och även hans egen undergång av våra svenska socialdemokratiska partiet.

Detta förklarar också varför fordonsenheten slutligen valdes som president och ledare för vårt parti till en betrodd inre cirkel av hans egna som Stefan Löfven, i en situation där:

1. Alla vet att det kommande svenska valet inte kan vinnas med stöd av de fackliga LO, när inte ens hälften av dess fackliga medlemmar röstar och stödjar vårt socialdemokratiska parti.

2. Alla vet att de flesta väljare i de svenska kvinnor inte kommer att rösta någonsin i det kommande riksdagsvalet 2014 för vår socialdemokratiska partiet, är i en situation känt att den olyckliga misstag och fel i dess riktning har gjort Stefan Löfven som fackligt ledare i Metall, som var emot att stödja och kämpa för lika lön och kvinnors löner och som också accepterade kontroversiella och onödiga skär i lönearbetare (för att nämna bara några exempel).

3. Alla vet att Stefan Löfven saknar den kunskap och personlig karisma som behövs för att framgångsrikt föra vårt socialdemokrat budskap till våra väljare och svenska folket.

4. Alla vet att Stefan Löfven krävde som facklig ledare under krisen av bilföretaget SAAB att den bör ägas av kapitalistiska och ryska oligarken Vladimir Antonov, trots att EIB hela tiden sade nej till detta. Inkonsekvent och avvisade krav på det som nu spökar såsom en "lik gömda i garderoben" av Stefan Löfven, och som i slutändan kommer att skada våra svenska socialdemokratiska partiet i det kommande parlamentsvalet i Sverige 2014, av bekanta ekonomiska band med Vladimir Antonov med den ryska maffian.

(De svenska politiska partierna i "Alliansen" rätt kommer tyvärr att fråga vårt folk och svenska väljarkåren under det smutsiga kampanjen politik som alltid har präglat dem göra i alla svenska val, om vårt svenska folk har råd att välja ett nytt svenskt "Jimmy Hoffa ", som Sveriges statsminister, (för att nämna ett exempel).

I en sådan situation det pompösa anspråk generalsekreterare för vårt parti Carin Jämtin säger att Stefan Löfven CAMR är "rent som snö" och har inga "lik gömda" i hans garderob, är en förolämpning mot vår intelligens och sunt förnuft av våra kära svenska folket och forskningskapacitet av våra politiska motståndare.

Alt detta är sannt därför att:

Den nu nya socialdemokratiska ordförande i vårt parti kamarat Steffan Lövgren märkliga agernade i SAAB-krisen, bidrog att hjälpa till att Victor Muller lyckades plundra företaget och förhindrade att SAAB åter bli ett producerande och lönsam företag.

Om Stefan Löfven skulle ha gjort som han ville göra att tillåta att den ryska miljonär och oligarken Vladimir Antonov ägde SAAB det skulle aldrig hade funnit några tillgångar allts kvar i konkursboet.

Så enkel är sanningen!

5. Alla vet att Stefan Löfven som ny ordförande och plotisk ledare för våra svenska socialdemokratiska partiet kommer att bli bara en politisk marionett och "springpojke" för att ha placerats som "ledare" i vårt parti, för att säkerställa och försvara av den oacceptabla och ansvarslösa "Nomenklatur" som består av korrupta och rackare svenska politiker som tyvärr, leder och kontrollerar nu vårt misslyckande socialdemokratiska parti i Sverige.

6. Alla vet att våra svenska Socialdemokraterna behöver ett mirakel och Messias som en ny politiska och kontroversiella ledare, för att vinna Svensk riksdagsvalet 2014 och att våra socialdemokratiska kamrat den 666 av vars existens ingen vågar tala på våra landet och i världen, är miraklet och den nya ledaren och Messias som verkligen behöver vi med nu misslyckats svenska Socialdemokraterna för att vinna det kommande riksdagsvalet 2014.

Under sådana omständigheter stöder jag Olof Palmes själ inte nominering och val som gjorts av "Verkställande ustkottet" och "Partistyrelsen" av Stefan Lövfen som ny ordförande och ledare för våra svenska socialdemokratiska partiet, och hålla mig starkare än någonsin nödvändigt fast vid mitt historiskt beslut att ta kontroll "Via mystic" över vårt parti och för att avbryta, avskeda och kasta ut från våra svenska socialdemokratiska partiet:

A. Alla medlemmar och ledare av "Verkställande ustkottet" och "Partistyrelsen" av våra svenska socialdemokratiska partiet av redan kända och ovedersägliga situationen att deras nuvarande politiska ledare i vårt parti, nu försvarar bara sina personliga intressen och inte längre oacceptabla ledarskap och maktpositioner som de vill hålla i vårt parti utan av förebygga behov av förnyelse och omvandling av Vårt parti och därmed:

Även förhindra verklig möjlighet seger till vårt historiska svenska socialdemokratiska partiet, att vinna nästa Svenska riksdagsvalet 2014, och bidra till att säkra och utveckla samhällets existens och välfärdsstaten i vårt land Sverige.

b. Allt detta innebär att jag, den mördade själen av ert politiska ledare Olof Palme, som nu är tvungen att komma och tala mystiskt att hjälpa till att rädda och garantera existens och framgång för våra "Socialdemokraterna i Sverige":

Jag står fast vid mitt beslut och stödja politiska och mystiska att föreslå den 666 som nu finns i världen i personen av vår kära partikamrat (Miguel Angel Sosa Vasquez), som den bästa kandidaten att vara ordförande och ledare för våra svenska socialdemokratiska partiet och jag kräver att alla medlemmar och ledare i vårt parti:

Nödvändiga och alltid stödja min nuvarande mystiska nominering att acceptera nomineringen och välja ordförande och ledare för vårt parti, i nästa Socialdemokratiska kongressen om att vårt parti måste utföra på ett verkligt demokratiskt och öppet sätt nästa år 2013, gillar det eller inte acceptera det, dessa oansvariga och korrupta politiker som tyvärr är dagens politiska ledare idag i vår parti och förstör våra historiska socialdemokratiska partiet i Sverige.

För alla dessa sanningar och odiskutabla kända politiska fakta, varnar jag er alla för kära kamrater socialdemokraterna, kamrat Stefan Löfgren har ingen riktig chansatt göra en framgångsrik politisk arbete och ledarskap i vårt parti så att i slutändan kommer att behövas omedelbart avskedande och utbyte av de 666, verken de vill erkänna eller acceptera det, in den nurvarande situaton 666, är den enda människa och ledare som kan se och nå politisk framgång för våra svenska socialdemokrariska partiet i vårt land Sverige och i världen.

Jag avslutar denna andra mystiska meddelande kära kamrater socialdemokraterna med att informerar er att förlorade politiska medloemmar och självdestruktion av våra svenska socialdemokratiska partiet, tyvärr är ett faktum som kommer att fortsätta med många svängningar och förändringar, men även om nu officiellt den nuvarande politiska maktgrupper slåss om kontrollen över vårt parti:

Har nått en "salomonisk avtal" för att försöka dölja alla motsättningar och kämpar som finns nu i vårt parti, med det nya valet till finger och även utan stöd av någon socialdemokratiska partiet kongress, av valet om kamrat Stefan Löfgren som ny ordförande och ledare för vårt parti.
br> Det är därför jag själen av er mördade politiska ledare Olof Palme, kommer jag att förklara och presentera även efter offentligt sedan den framgångsrika hemsida 666 Web www.the666.com till er alla på en mystisk "third message, åtgärder och steg.

Just nu rekommenderar jag er alla titta på utvecklingen och utvärdera och analysera i era hjärtan och politisk medvetenhet, det oväntade historiska och politiska situation som nu råder i våra svenska socialdemokratiska partiet:

Med min oväntade och otroliga mystiska utseende och existens i sig, höja och stöd till er alla och världen, att acceptera 666 som ordförande och den enda ledare som kan garantera framgång till vårt parti och dess valseger, nödvändiga för att säkerställa samhällets existens och tillstånd av den svenska välfärden, lycka, framsteg och rättvisa i vårt älskade land och till våra nu lurade och plundrade det svenska folket.

Allt detta är sant därför att:

Med tanke på den katastrofala senaste två av "fingret" nomineringar som har gjort som vår orförande och ledare för det svenska socialdemokratiska partiet den oansvarigt, misskrediterade och korrupt politiskt ledarskap som finns nu i vårt parti:

1. Val av en lögnare och av "misttag" skattefifflare Håkan Juholt som ordförande och ledare i vårt socialdemokratiska svenska partiet

2. Nytt val nu av Stefan Löfven som ny ordförande i vår svenska socialdemokratiska partiet och som fackföreningsledare har också egenskaperna av en slags svensk "Jimmy Hoffa":

Om det oväntade och "överraskande" uttalanden som jag, själen på Olof Palme göra nu här offentligt till våra kära svenska folket och världen från det stora mystiska altare 666, för att bidra till att visa att vår kamrat Stefan Lövgren är inte det bästa valet och har aldrig varit det som gör i vårt parti att nominera och utse till ny ordförande och ledare för "socialdemokratiska partiet i Sverige", än mindre för att säkerställa en valseger för vårt parti i nästa svenska val av år 2014:

Så nu offentligt förklara för våra svenska folket och världen nu vår heroiska och "ren som snö" ny ordförande och ledare för den "svenska Socialdemokratiska partiet", kamrat Stefan Lövgren:

Varför det var att han gjorde allt som var i hans bästa makt:

För att nå och gick att kräva att vanärade miljardären och ryska oligarken Vladimir Antonov, känd också av ekonomiska band den har med den ryska maffian, var den person som hade obligatoriskt att låta det vara köpare och ny ägare till Saab.

För det är inte nu fram till mig, uppmuntrade själ av den mordade Olof Palme att svara på denna fråga, från en kamrat och den nya presidenten i vår Svenska socialdemokratiska partiet är så "ren som snö" som Stefan Lövgren.

Inför en sådan obestridlig och välkända fakta, som innehåller bittra sanningar för våra svenska socialdemokratiska partiet nu förstörts:

Valet som jag, själen av er mördade politiska ledare Olof Palme, mystical har gjort av våra kontroversiella och mycket historiska kamrat 666:

Den 666 "Antikrist", "Satan" och "reinkarnerad Devil", som det bästa val och nominering för att vara ördförande och ledare i vårt parti:

Kommer att vara för evigt nu att i vårt parti som är i opposition och nu även ett offer för den värsta politisk förstörelse och korruption, den bästa kandidaten att vara ordförande och ledare för våra "svenska socialdemokratiska partiet", eftersom de 666 kan garantera en framgångsrik återhämtning och framgånsrikt politik av våra svenska socialdemokratiska partiets i vårt land Sverige och i världen.

I en mycket olycklig situation som trots "allt stöd och applåder" samma "etablissemanget" Politiskt ledarskap och elit Det misgoverns nu våra svenska socialdemokratiska partiet är skyldig till två på varandra följande val nederlag:

Har gjort nu misstaget att välja igen, med "fingret" och för oacceptabla "via express" Utan stöd att även nogot socialdemokrat partiet kongress som egaliserar valet av den andra presidenten och socialdemokratiska ledare i mindre än ett år i vårt parti, denna gång i personen av Officiellt Invald Stefan Lövfgren På denna dag Fredagen den 27 Januari, 2012 Dessa med hycklande falsk glädje och entusiasm:

Som ny president och ledare för det socialdemokratiska partiet i Sverige, av den enkla anledningen som vägrar att ha många kandidater acceptera Erbjudanden leda vårt parti, Stefan Lövfgren Den ende som kommit överens om det äntligen så accepterat och tillåtet darför att det politiska elit som misgoverns nu vårt parti anser att Stefan Lövfgren Det är mannen som kan garantera att hålla i vårt parti deras nuvarande privilegier och Politiskt misskreditera ledarskap.

Under sådana omtändigheter:

Jag den dödade själen av den svenska socialdemokratiska ledaren Olof Palme, organiserad och tror på våra svenska socialdemokratiska partiet, "Olof Palme och 666 Mystiska alliansen att förnya socialdemokratin globala", med tanke på det är det bästa svaret du kan ge till dem som försöker nu i Sverige förevigade i riktning och kraft i vårt parti, och de som har gjort så mycket skada nu också till vår nu misskrediterade och ineffektiva Socialdemlocrat ideologi över hela världen.

Det kan inte vara annorlunda i en situation där så är väl förutsägs av Bibeln:

Vår käre kamrat svenska socialdemokraten de 666 har nu kommit till världen för att lyckas och spara den, för att aldrig besegras!

Leva Alltid 666!

Olof Palme själ
-Från den store mystikern altare 666 -

Ps.
Jag hoppas att våra svenska pressen (eller åtminstone tidningen Aftonbladet) som har gjort så mycket skada för vårt parti med sina partiska rapportering:

Nu passerat sin oundvikliga journalistiska plikt att rapportera, analysera och lyfta fram våra svenska folket och världen, det oväntade och för alla otroligt andra mystiska budskap som jag, själen av Olof Palme har gjort nu till det svenska folket via den 666.

Det är nödvändigt att notera också att alla upphovsrätten till mina mystiska budskap till det svenska folket, det socialdemokratiska partiet och till världen, hör till de 666 som är det som gör möjligt med sina mystiska krafter gör alla mina inlägg/budskap.

Published on this website for the


Department of Parapsychology and Occult Sciences Of Project 666

Department of Parapsychology and Occult Sciences
Of Project 666

January 27, 2013, Stockholm, Sweden. (21.40 GMT)

(Click on the English or Spanish flag to read all the topics
In English or in Spanish language!)

(!Pinche en la bandera española o inglesa para leer el texto En los idiomas Español o Inglés!)


 

 

 

 


 
 

Sissy and the 666 incredible love story is a gift from God
To Mankind to help to make a Paradise on earth with the Project 666!


Main Contents of The 666 / Project 666 - Website

(Special design for the date 060606)


  Contents     The 666    Ideals    Goals    Life    Love    Sissy666    Struggles    Creations   Books    Actions    Facts    Poet 666    Web    News    Tips    Forum    Critics    Elections    Pictures    UFOS    Parasypchology    Apocalypse    Project 666    Support 666    Satan    God    The 666´s Greats Mystical Powers    Lies against The 666    Can men avoid the end of the World?    666-USA/EU-Constitution    Jesus Christ    Hillary R. Clinton    Barack Obama    666-Army    666-War on terrorism    666-Prophecies    666-World-Wide Religion    666-Mohammed    666-New Economic System    666-New Roman Empire of the West    666-World-Wide Super-State    666`s Mankind Bank    666`s New Money    Antichrist    Armageddon    666 banned videos    666`s Time    

 

A New Global Dawn With 666
To Build A Paradise On Earth! ( ENTER !) >>>

From January 1, 2012

The 666 / Project 666 - Super website - You are the visitor number
Welcome to the best mystical and political web site in the world!   

www.the666.com   www.the666.net   www.the666.org   www.666real.com   www.666alive.com   www.666-abc.com   www.666-news.com   www.el666v.com   www.proyecto666.com   www.666president.com   www.666presidente.com   www.project666v.com   www.project666.eu   www.proyecto666.eu   www.the666.eu   www.el666.eu   www.proyecto666.us   www.project666.us   www.el666.us   www.144000.eu   www.666mohammed.com   www.666mahoma.us   www.666miguelangelsosavasquez.com    www.michelsmiely666.com   www.sissi666.com      www.sissy666.com     

The 666 / Project 666 - Always Internet address
El 666 / Proyecto 666 -siempre desde http://web.comhem.se/project666

 


The 666 / Project 666 - 666

Freedom - Equality - Justice - Progress - Peace - Love - Happiness - The 666 offers today to the world! - Freedom - Equality - Justice - Progress - Peace - Love - Happiness

 
 

- Responding to the needs, wants and dreams of individuals, peoples and nations
- Offers you peace, prosperity, freedom, justice, love and happiness
with his marvelous Project 666 to help to build a Paradise on Earth

The 666 is here! Today and for all yours tomorrows!.

If the link on the image above doesn't work on your email program,
you can click here to read more and order.

Copyright © 2010 | All Rights Reserved

Buy the book "666 and his Project 666 -Book 1 of 3 -666 has come!"

CLICK TO ORDER NOW!

(From USA The price of the book with Authorhouse is $14.20) ENTER! >>>

The 666 times
HAS COME!God want that everybody support now
The 666 with his Project 666!

666

The decision of God to help to save now Mankind with The 666
is for avoids that unjust destruction of the world
that the Holy Bible predicts.

 


Continue on next page >>>

The 666 present to the world:
His historic New Economic System 666!

Index of the:
Special edition 060606 of the Project 666!

"The 666 / Project 666"

-by Michel Smiely 666

060606

The 666
English ! >>>

El 666
Español ! >>>

Book; "Project666"
English ! >>>

Libro; "Proyecto 666"
Español ! >>>

"Project 666 / Proyecto 666"

Miguel Angel Sosa Vasquez - The 666 / El 666 -
( Writer name / Seudónimo literario; "Michel Smiely 666” )

"Project 666"

060606

The 666
Marvelous new Economic System!
Enter ! >>>

Book; "Project 666"

060606

! El Inigualable Nuevo Sistema Económico
de El 666 !
Entrar ! >>>

Libro; "Proyecto 666"

"Proyecto 666"Project 666.

(by Michel Smiely 666)

Index of the
Forbidden book:

Project 666


1. Contents of the forbidden
book Project 666.>>>>


2. Chapter I

  THE 666 PROPOSE PROJECT 666 TO THE EUROPEAN UNION. (On July 14, 1989, 200 years after the French Revolution –July 14, 1789-).
>>>


3. Chapter II

  Integration of the European Common Market and the withdrawal of England.
>>>


4. Chapter III

What the European Common Market really is and how it should be called: "The New Roman Empire of the West".
>>>


5. Chapter IV

  The Proposed Political Ideology of the New Roman Empire of the West.
>>>


6. Chapter V

  Worldwide External Debt Should be Cancelled.
>>>


7. Chapter VI

  The International Rationalization of the Natural Resources.
>>>


8. Chapter VII

  The Rationalization of Industrial Development at World Level.
>>>


9. Chapter VIII
  The Geographic Location of the Heavy Industry at International Level, in its best production environment.
>>>


10. Chapter IX

  The Limitation of the Ecologic Damage and the Recuperation of the Natural Environment of the Mankind.
>>>


11. Chapter X

  The Restriction of International Bank Loans and the Avoidance of New Debts.
>>>


12. Chapter XI

  The Economic Integration which should Characterize the New Roman Empire of the West.
>>>


13. Chapter XII

  The "666 Business Code" which covers all Economic and Commercial Transactions.
>>>


14. Chapter XIII

  The "666 Business System".
>>>


15. Chapter XIV

  OUR CHALLENGE IN THE BUSINESS WORLD.
>>>


16. Chapter XV

  The "666 Identification Code", the Most Perfect and Unfalsifiable in the world.
>>>


17. Chapter XVI

The Defense Policy which should Characterize The New Roman Empire of the West.
>>>


18. Chapter XVII

The policy of the New Roman Empire of the West (The European Union), with respect the United States, the Soviet Union and the rest of the world.
>>>


19. Chapter XVIII

  The Inevitable Dispute between 666 and the Holy Bible or the necessary Revolt of Men Against God.

20.

Chapter XIX (Part 1 of 2)

  The "666 Peace Plan to solve the Jewish-Palestine problem"
>>>


21. Chapter XX (Part 2 of 2)

  The 666 Peace Plan -To Guarantee the Safety of Israel by Solving the Jewish-Palestine Conflict and the Conversion of Israel into the Spiritual Center of Christianity.
>>>the666@the666.com
project666@comhem.se

Project 666.

(by Michel Smiely 666)

End of the Index of:
The book "Project 666"22. Chapter XXI

  The need to Reconstruct the Jerusalem Temple.
>>>


23. Chapter XXII

  The End of the Roman Papacy.
>>>


24. Chapter XXIII

  "Armageddon" an Holocaust which can be avoided with a Confrontment Strategy.
>>>


25. Chapter XXIV

  Armageddon, According to the Predictions of the Holy Bible.
>>>


26. Chapter XXV

  666 or Antichrist, According to the Predictions of the Holy Bible.
>>>


27. Chapter XXVI

Our defense of 666 or the Antichrist.
>>>


28. Chapter XXVII

Presentation of our Candidacy for the Presidency of the European Commom Market (The European Union).
>>>


29. Chapter XXVIII

The 666 . Electronic Bonus System to help to make a Paradise on Earth with the Project 666.
>>>


30. Chapter XXIII

  "Armageddon" an Holocaust which can be avoided with a
Confrontment Strategy.

>>>


31. Chapter XXIV

  Armageddon, According to the Predictions of The Holy Bible.
>>>


32. Chapter XXV

  666 or Antichrist, According to the Predictions of the Holy Bible.
>>>


Chapter XXVI

Our defense of 666 or the Antichrist.
>>>


33. Chapter XXVII

Presentation of our Candidacy for the Presidency of the European Commom Market (The European Union).
>>>


34. Chapter XXVIII

The 666 . Electronic Bonus System to help to make a Paradise on Earth with the Project 666.
>>>


Historic annex:

-The incredible Mystical Nature of
The Project 666!-

I. Jesus Christ and The 666. (Text in Spanish language)>>

II. The 666-USA Worldwide Constitution. >>

III. The 666´s incredible mystical worldwide government. (Text in Spanish in language). >>>

IV. The incredibel political and mystical Manifest of the soul of the Empress Elizabeth of Austria, "Sissy", with the proclamation of the mystical foundation of the European Union Super state. >>>

V. The 666´s and the soul of Prophet Muhammad mystical reforms to the religions of the Christian and the Islam. (Text in Spanish language).>>

VI. The soul of the Empress Elisabeth of Austria, “Sissy”, explains why the European Union will be a worldwide Super state.>>

VII. The 666´s historical political propossals to the United States of America.>>

VIII. How The 666 helped Mr. George W. Bush to become president of the United States of American in the year 2000. .>>

IX. The incredible mystical love story of the soul of the dead Empress Elisabeth of Austria, “Sissy” and The 666!.>>

X. Why The dead Empress Elisabeth of Austria, “Sissy” are the fiancé and future mystical wife of The 666.>>
 

(Click on the English or Spanish flag to read the book Project 666 in
English or in Spanish language!)


The 666´s time has come to help to make
A Paradise on Earth with the Project 666!


 


666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666


Do you want to test your intelligence and memory?

Training and develop your intelligence and memory with The 666!. Use our Numeric board!.

Try to find with your memory and without see our index, your favorites
6, 12, 18, 36 or 66 issues in the Project 666!

(Check and See also our Index!)>>>

 

The 666 / Project 666 - Numeric board
Website Index Pages

(See also Contents!) >>>


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30    >>>

Here are the 30 most visited pages of The 666/Project 666 super web site!

The 666 world! - The 666 world! - The 666 world!

 
Don’t ask what The 666 can do for you
Ask what you can do for The 666!

Support The 666 - and he will support you!

 
Michel Smiely 666
The Empress "Sissy"
Hillary Clinton
President Barack Obama
God
Satan
Iran
Jihad
Prophet Mohammed
666 EU-Constitution
European Union/Bible
The 666 Identity Code
The Jewish-Palestine conflict
The III temple construction
EU-666 World wide Super State
666 New Economic Systems
They arise from the grave
The Universe
The 666 / Project 666 with the rights solutions to all worldwide problems
To make a paradise on Earth!
 
 
ALL RIGHTS RESERVED (RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS) COPYRIGHT (DERECHOS); 1989
by (por) Michel Smiely "666" (Miguel Angel Sosa Vásquez): "The 666 / Project 666 (El 666 /Proyecto 666")